Børn af solen – Energiens historie

Historien om, hvordan vi lærte at beherske energien, overtog verden og forandrede planeten. Nyt kapitel hver uge. Serien er produceret af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Saturday Sep 30, 2023

Igennem hele sin historie har mennesket brugt voldsomme mængder energi på at skaffe sig lys. Længe inden elpæren førte vores trang til kunstig belysning os ud på livstruende hvaljagter og ind i en tidlig symbiose med de fossile brændstoffer.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.
 
Kilder til dette afsnit:
Interview: Hanne Thomsen, historiker og tidl. leder af GASmuseet, nu leder af Museum Give. Sissel Bjerrum Fossat, historiker og inspektør, Odense Museum. Abdi Hedayat, konservator, Statens Naturhistoriske Museum. Kristian Murphy Gregersen, konservator og studielektor, Institut for Konservering ved Det Kongelige Akademi.
Bøger: Erik Kjersgaard: ’Tran, gas og stenolie: om gadernes belysning i ældre tid’, Købstadsmuseet Den Gamle By årbog 1991. Ole Hyldtoft: ’Den lysende gas’, Systime, 1994. Joachim Schlör: ’Nights in the Big City’, Reaktion Books, 2016. Richard Rhodes: ’Energy’, Simon & Chuster Paperbacks, 2018. Vaclav Smil: ’Energy and Civilization’, MIT Press, 2018. Alfred W. Crosby: ’Children of the Sun’, Norton, 2006. Poul Duedahl: »Afskaffelsen« i bogen ’Nattens gerninger’, Gads Forlag, 2015.
Artikler: ’»Gassens historie: Fra kilde til lys til en kilde til konflik« af Helge Kragh, Videnskab.dk.
Podcast: Freakonomics Radio afsnit 549: ’The First Great American Industry’.

Friday Sep 22, 2023

Energien er tæt vævet sammen med en ret ny skikkelse i historien: arbejderen. 1800-tallets fabrikker bød på forhold så elendige, at det chokerede samtiden.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.
 
Kilder til dette afsnit:
Interview: Margit Bech Vilstrup, museumsinspektør, Arbejdermuseet. Tim Slumstrup Aunkilde, biologisk antropolog og arkæolog, Københavns Museum. Jamie Farrington, historiker, Manchester University. Bertel Nygaard, lektor i historie, Aarhus Universitet. Magnus Møller Ziegler, filosof.
Bøger: Emma Griffin: ’Liberty’s Dawn’, Yale University Press, 2014. Sven Beckert: ’Empire of Cotton’, Allen Lane, 2014.
Artikler: »The environmental conditions of the working class« af Brett Clark og John Bellamy Foster fra Oregon Universitet, Archives of Organizational and Environmental Literature vol. 19 no. 3, 2006. »Apprentice life at Quarry Bank«, The National Trust, 2013. »My forefarther’s life in Manchester’s slums: Discovering family roots in the ’hell on earth’ of Angel Meadow« af Dean Kirby, The Independent, 2016.
Podcast: ’The Industrial Revolutions’, afsnit 41: »The Lives of Workers«.

Saturday Sep 16, 2023

Med dampskibet fejede mennesket naturen til side. Verdenshandlen eksploderede, menneskemasser blev mobile, og kul blev pludselig til geopolitik.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.
 
Kilder til dette afsnit:
Interview: Morten Tinning, museumsinspektør, M/S Museet for Søfart
Bøger: ’Children of the Sun’ af Alfred W Crosby, W.W. Norton & Co, 2006.
Artikler: ’Introduction to the World of Shipping’ af David M. Williams i ’The World of Shipping’, Routledge 1997. ’An Appraisal of the Progress of the Steamship in the Nineteenth Century’ af David M. Williams og John Armstrong i ’The Worlds Key Industry’, Palgrave McMillian 2012.
’Coal, Steam and Ships’ af Crosbie Smith. ’H/S Caledonia’ af Knud Klem, Søfartsmuseets årbog 1969.
Afhandling: ’Black Diamonds: Coal, the Royal Navy, and British Imperial coaling stations, circa 1870-1914.’ af Steven Gray, University of Warwick 2014
Podcast: ’New Books in Environmental Studies’ 10. april 2018

Saturday Sep 09, 2023

Damp og kul satte fut under fabrikkerne, og på et tidspunkt lykkedes det at placere en dampmaskine på hjul. Toget ændrede tid og rum, men med den høje fart fulgte nye farer.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.
 
Kilder til dette afsnit:
Interview: Michael Bailey, toghistoriker.
Bøger: Richard Rhodes: ’Energy’, Simon & Schuster Paperbacks, 2019. Poul Duedahl: ’Gudhjemtid’, Aarhus Universitetsforlag, 2017. Helge Kragh og Kristian Hvidtfeldt Nielsen: ’50 opfindelser – højdepunkter i teknologien’, Aarhus Universitetsforlag, 2015.
Artikler: ’True stories of the first railroad accidents everyone forgot’ af Jan Mackell Collins, Grunge, 2023

Saturday Sep 02, 2023

Alt fra den mindste padde til den største galakse er underlagt termodynamikkens love. De dikterer livet og fører mod altings død. Historien om, hvordan vi opdagede lovene, begynder med en syg besætning på Det Indiske Ocean.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.
Serien er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet
 
Kilder til dette afsnit:
Interview: Helge Kragh, professor emeritus, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.
Bøger: ’A History of Thermodynamics’ af Ingo Müller, Springer 2007. ’50 Opdagelser. Højdepunkter i naturvidenskaben’ af Helge Kragh m.fl.
Artikler: »Varmedød og kosmisk forfald« af Helge Kragh. Slagmark nr. 53, 2008. »Robert Mayer: Conservation of Energy and Venous Blood Colour« af Teresa Rocha-Homem, Advances in Historical Studies, september 2015

Saturday Aug 26, 2023

Den industrielle revolution var ikke bare en skæbnehændelse i menneskets historie og et springbræt til den moderne verden – det var et planetarisk vendepunkt, som slog portene op til en varmere verden. Og det hele begyndte med vores begær efter tøj.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.
Serien er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet
 
Kilder til dette afsnit:
Interview: Joe Morris, guide og tidligere minearbejder. Maxine Berg, professor i historie ved University of Warwick. John Styles, professor emeritus i historie ved University of Hertfordshire. Jeppe Nevers, professor i historie, Syddansk Universitet. Sissel Bjerrum Fossat, museumsinspektør, Museum Odense. Jamie Farrington, historiker. Bo Fritzbøger, lektor i historie, Københavns Universitet. Dorrit Herbøl, sorterer, Røde Kors. Martin Brix Jensen, driftsleder, Røde Kors.
Bøger: Sven Beckert: Empire of Cotton, Allen Lane, 2014. Alfred W. Crosby: ’Children of the Sun’, Norton, 2006. Richard Rhodes: ’Energy’, Simon & Chuster Paperbacks, 2018. Virginia Postrel: ’The Fabric of Civilization’, Basic Books, 2020. Maxine Berg & Pat Hudson: ’Slavery, Capitalism and The Industrial Revolution’, Polity Press, 2023.
Artikler: ’Energy and the English Industrial Revolution’ af E.A. Wrigley, Royal Society, 2013. ’The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry’ af Andreas Malm, Brill Publishers, 2013. ’The impact of textile production and waste of the environment’, Europa-Parlamentet, 2020. ’Stanford scientists discover how Pangea helped make coal’, Ker Than, Stanford, 2016. ’10 Things you didn’t know about the design of The Trafford Centre …’, The Trafford Centre. ’Menneskeskabt global opvarmning begyndte for 180 år siden’ af Catherine Jex, videnskab.dk

Saturday Aug 19, 2023

Hvorfor stak Vesten med England i spidsen pludselig af fra resten af verden i en hidtil uset eksplosion af vækst? En vigtig del af svaret handler om energi.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Serien er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet
Kilder til dette afsnit:
Kenneth Pomeranz, professor, University of Chicago
Bøger: 'The Great Divergence' af Kenneth Pomeranz, Princeton University Press, 2000. 
Artikler: 'Malthus bekymrede sig om overbefolkning, da der levede en milliard mennesker på kloden', Dagbladet Information, september 2018
 

Saturday Aug 12, 2023

Med en ny type skib kortsluttede europæerne verdenshandlen, syede kontinenterne sammen og formede verden i sit billede. For millioner af mennesker var det dog ingen ny begyndelse, men enden
 
Kilder:
Interview: Benjamin Asmussen, museumsinspektør, M/S Museet for Søfart.
Bøger: ’Ekspeditionen til Asien’ af Benjamin Asmussen. ’Silkevejene’ af Peter Frankopan. ’50 opfindelser – højdepunkter i teknologien’ af Helge Kragh m.fl.
Artikler: »Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492« af Alexander Koch m.fl. i ’Quaternary Science Reviews’, marts 2019.

Saturday Aug 05, 2023


Borgene blev knust, ridderne sendt til metalskrot og fyrsterne mistede grebet, da krudtet kom til Europa. Men for statsmagten var den nye energi helt kanon.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen.
Serien er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.
Alle artikler kan læses her.
Kilder til dette afsnit:
Interview: Poul Grinder-Hansen, seniorforsker, Nationalmuseet. Peter Hald, sikkerhedsleder ved Institut for Kemi, Aarhus Universitet. Jan Buchwald, Sjællandske Sortkrudtskytter.
Bøger: Paul Lockhart: ’Firepower’. Basic Books, 2021. Helge Kragh: »Krudtet« i ’50 opfindelser – højdepunkter i teknologien’. Aarhus Universitetsforlag, 2015

Saturday Jul 29, 2023

Jordens kul er resterne af mægtige træer, der beherskede kloden længe før mennesket. Og som de allerførste fandt kineserne ud af at stikke ild på fortidens landskaber og bruge det jernproduktionen.
Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen.
Serien er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.
Alle artikler kan læses her.
 
Kilder til dette afsnit:
Jørgen Delman, professor emeritus, Institut for Tværkultiurelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Donald Wagner, sinolog og videnskabshistoriker, dr. phil. Christian J. Bjerrum, geolog, lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU.
Bøger: ’Energy and Civilization’ af Vaclav Smil. ’Kina, Dragens Rige’ af Edward L Shaughnessy (red.)
Artikler: »Blast Furnaces in Song-Yuan China« af Donald B. Wagner. East Asian Science, Technology and Medicine 2001, »Regional Variation of GDP per head within China 1080-1850« af Stephen Broadberry og Hanhui Guan.
Online-ressourcer: The Song Dynasty, Asia for Educators, Columbia University.

Copyright 2023 All rights reserved.

Version: 20230822