Saturday Sep 16, 2023

Episk kapsejlads viste verden, at dampskibet var oceanernes hersker

Med dampskibet fejede mennesket naturen til side. Verdenshandlen eksploderede, menneskemasser blev mobile, og kul blev pludselig til geopolitik.

Skrevet af Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen kan læses her.

 

Kilder til dette afsnit:

Interview: Morten Tinning, museumsinspektør, M/S Museet for Søfart

Bøger: ’Children of the Sun’ af Alfred W Crosby, W.W. Norton & Co, 2006.

Artikler: ’Introduction to the World of Shipping’ af David M. Williams i ’The World of Shipping’, Routledge 1997. ’An Appraisal of the Progress of the Steamship in the Nineteenth Century’ af David M. Williams og John Armstrong i ’The Worlds Key Industry’, Palgrave McMillian 2012.

’Coal, Steam and Ships’ af Crosbie Smith. ’H/S Caledonia’ af Knud Klem, Søfartsmuseets årbog 1969.

Afhandling: ’Black Diamonds: Coal, the Royal Navy, and British Imperial coaling stations, circa 1870-1914.’ af Steven Gray, University of Warwick 2014

Podcast: ’New Books in Environmental Studies’ 10. april 2018

Copyright 2023 All rights reserved.

Version: 20240320